Obraz namalowany w obecności św. siostry Faustyny(Eugeniusz Kazimirowski, Wilno 1934 r.) Obraz namalowany po śmierci św. siostry Faustyny (Adolf Hyła, Kraków 1944 r.)

Święto Miłosierdzia Bożego

Niedziela Miłosierdzia Bożego, Święto Miłosierdzia Bożego - uroczystość liturgiczna obchodzona w II niedzielę wielkanocą ku czci Bożego Miłosierdzia. Uroczystość została ustanowiona w 2000 roku przez papieża Jana Pawła II.

Według prywatnych objawień mistycznych św. siostry Faustyny Kowalskiej ustanowienia tego święta żądał sam Pan Jezus i dał obietnice związane z nim. Poprzedza je nowenna do Miłosierdzia Bożego rozpoczynana w Wielki Piątek (nowenna to nabożeństwo lub prywatna modlitwa, które odprawia się lub odmawia się przez dziewięć kolejnych dni, zazwyczaj poprzedzające większe święto lub uroczystości; nowenna może być też odprawiana przez 9 tygodni lub 9 lat - np. Wielka Nowenna poprzedzająca milenium chrztu Polski).

Niektóre fragmenty Dzienniczka Faustyny Kowalskiej mówiące o święcie Miłosierdzia Bożego:
Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia(Dz. 299)
W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św. dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar...(Dz. 699)
Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia, ale musi być i czyn; i żądam czci dla Mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu (Dz. 742).

Pierwsze zabiegi o ustanowienie kultu Miłosierdzia Bożego w Kościele katolickim podjął ks. Michał Sopoćko, spowiednik i powiernik św. Faustyny Kowalskiej w 1938 r., jednak sceptyczne stanowisko w tej sprawie wyrażone przez arcybiskupa wileńskiego Romualda Jałbrzykowskiego skutecznie te zabiegi zahamowało.
Podczas II wojny światowej kult miłosierdzia wyszedł poza granice Polski i został rozpropagowany w wielu krajach przez rozproszonych po świecie Polaków, zwłaszcza żołnierzy z armii gen. Andersa.
W 1945 r. biskupi polscy wystosowali do Watykanu petycję o wprowadzenie Święta Miłosierdzia Bożego, a w 1948 r. stanowisko to poparli teolodzy z wydziałów teologicznych w Polsce. Pomimo tego w 1958 r. Święte Oficjum wykluczyło możliwość ustanowienia święta, a kolejny dekret z 1959 r. zakazał propagowania kultu Miłosierdzia Bożego w formach podanych przez s. Faustynę. Dekrety te wycofano w 1978 r.
Przychylny klimat dla wznowienia zabiegów o to święto nastał za pontyfikatu Jana Pawła II, który jeszcze jako biskup krakowski dał się poznać jako gorący orędownik kultu Miłosierdzia Bożego. W 1993 r. biskupi polscy wystosowali prośby do Ojca Świętego o ustanowienie Święta Miłosierdzia Bożego. Kongregacja Kultu Bożego zezwoliła w 1995 r. na obchodzenie Święta Miłosierdzia Bożego w Polsce w II Niedzielę Wielkanocną.

Podczas kanonizacji św. Faustyny w 2000 r. Jan Paweł II ogłosił II Niedzielę Wielkanocną jako Święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła.

Obraz w kościele pw. Świętego Ducha w Wilnie (1987-2005) Obraz w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie Spojrzenie z tego obrazu jest takie jak spojrzenie z krzyża” (Dz. 326).

„Dziś ujrzałam chwałę Bożą, która płynie z tego obrazu. Wiele dusz doznaje łask, choć o nich głośno nie mówią. Choć różne są koleje jego, Bóg otrzymuje chwałę przezeń, i wysiłki szatana, i złych ludzi rozbijają się i obracają w nicość. Mimo złości szatana, miłosierdzie Boże zatriumfuje nad całym światem i czczone będzie przez wszystkie dusze” (Dz. 1789).

Więcej informacji:
www.faustyna.eu/zgromadzenie2_pl.htm;
www.faustyna.eu/historia-obrazu-jezusa-milosiernego.htm
www.milosierdzieboze.pl
www.milosierdzie.pl