Prace remontowe w Parafii

Koszty prac materialnych dokonanych przy Kościele od 13 sierpnia 2007 r. do roku 2012

Koszty prac materialnych dokonanych przy Kościele od roku 2013 do roku 2016

Koszty prac materialnych dokonanych przy Kościele od roku 2017 do roku 2020

AD 2008 renowacja 2008 AD 2009 renowacja 2009 AD 2010 renowacja 2010
AD 2011 renowacja 2011 Ołtarz św. Franciszka Remont chóru
Nowe organy
01.2014
Remont elewacji plebanii
2014
Budowa dzwonnicy
2015
Remont sali parafialnej
2016
Remont ogrodzenia
2017
Remont ogrodzenia
2018
Remont ogrodzenia
2019
Budowa ogrodzenia nowej części cmentarza
2021
Instalacja ogrzewania elektrycznego i fotowoltaiki
2022


Renowacja wnętrza Kościoła

We wrześniu 2009 r. przystąpiono do sporządzenia dokumentacji koniecznej do podjęcia prac wewnątrz naszej zabytkowej świątyni.
Projekt konserwatorsko - restauratorski oraz aranżacje wnętrza świątyni wykonali p. Marta i Paweł Sobczyńscy, natomiast projekt budowlany wykonał p. Piotr Andrzejewski.
Po wcześniejszym zatwierdzeniu powyższego projektu przez WŚKZ w Kielcach i uzyskaniu decyzji na prowadzenie wymienionych prac, dnia 11-03-2010 r. parafia uzyskała pozwolenie budowlane wydane przez Starostę Skarżyskiego.
Wartość kosztorysowa prac restauratorsko-konserwatorskich to 1 200 354,00 PLN

W sierpniu 2010 r. przystąpiono do prac we wnętrzu świątyni

Pierwszym etapem są prace związane z renowacją i konserwacją całości Ołtarza Głównego oraz prace restauratorskie w prezbiterium.
Zniszczenia spowodowane upływem czasu są widoczne i poważne co widać na załączonych obrazach.
Ołtarz wymaga pełnej konserwacji i stabilizacji oraz uzupełnienie ubytków powstałych na skutek dawnej ingerencji w jego pierwotny wygląd.

Według kosztorysu wartość tych prac to 165 000,00PLN.

Parafia pozyskała na te prace następujące dotacje:
WŚKZ w Kielcach - 30 000,00 zł
Sejmik Województwa Świętokrzyskiego - 15 000,00 zł
Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym - 15 000,00 zł.

Pozostała suma to wkład własny parafii.

Prace prowadzi firma p. Marty i Pawła Sobczyńskich.

Zwracamy się do ludzi dobrej woli, którym leży na sercu troska o najcenniejsze dobro naszego
regionu, aby w miarę swych możliwości dopomogli w realizacji zamierzeń odnowy świątyni.
Podajemy numer specjalnego konta, na które można dokonać dobrowolnych wpłat.

Konto:
Parafia Rzymsko-Katolicka Św.Trójcy w Skarżysku Kościelnym
Bank Spółdzielczy w Wąchocku
65 8523 0004 0013 4343 2000 0001

powrót