Kancelaria czynna:    

    Codziennie w dni powszednie:

                                                        w czasie letnim:  16.30 - 17.30

                                                        w czasie zimowym:    15.30 - 16.30

            W niedziele i święta kancelaria nieczynna!

 

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych oraz pogrzebu katolickiego: Chrzest, Bierzmowanie, Małżeństwo, Pogrzeb

 

 

Sakrament chrztu świętego

Aby sporządzić akt chrztu świętego dziecka, należy przynieść do kancelarii następujące dokumenty:

 1. akt urodzenia dziecka USC
 2. świadectwo ślubu kościelnego rodziców
 3. zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o chrześcijańskim praktykowaniu wiary
Sakrament bierzmowania

Aby przyjąć sakrament bierzmowania należy przynieść do kancelarii następujące dokumenty:

 1. metryka chrztu
 2. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji (w przypadku osób starszych: świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej)
 3. młodzież szkół gimnazjalnych klas trzecich, liceum i technikum zobowiązana jest do uczestnictwa w katechizacji trwającej przez cały rok szkolny

 Sakrament małżeństwa

Aby sporządzić akt małżeństwa oraz godnie przyjąć ten sakrament należy przynieść do kancelarii następujące dokumenty:

 1. aktualne (tj. z datą do 3 miesięcy wstecz od daty ślubu) świadectwa chrztu świętego
 2. dowody osobiste
 3. ostatnie świadectwa katechizacji
 4. świadectwa bierzmowania
 5. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 6. zaświadczenie z USC (niezbędne jeśli narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą także skutki cywilnoprawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu jeśli wcześniej zawarty był kontrakt cywilny

 Pogrzeb katolicki


Aby sporządzić akt zgonu osoby zmarłej, należy przynieść do kancelarii następujące dokumenty:

 1. akt zgonu
 2. zaświadczenie o udzieleniu Sakramentu Chorych, Wiatyku i Komunii Świętej (jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu - wystawia je kapelan szpitala)

 


Sakrament namaszczenia chorych

  -  Komu należy udzielać sakramentu namaszczenia chorych ?
Sakramentu Namaszczenia Chorych należy udzielać tym, których życie jest zagrożone z powodu choroby lub podeszłego wieku, a także chorym którzy stracili przytomność lub używanie rozumu - jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że jako wierzący o to by prosili.

  -  Co należy przygotować w domu chorego przed przybyciem kapłana ?
Należy przygotować odpowiednie i godne miejsce do sprawowania Sakramentu Namaszczenia Chorych: przygotować Krzyż, świece, biały obrus, wodę święconą, sól, kawałek chleba oraz watę.

Chorego namaszcza się na czole i rękach.

 

powrót